+SLUTKUND

 

+LEVERANTÖR

 

+UTFÖRARE+Utförare


Tarantech Net IT ger dig som utförare tillgång till mervärden som varumärke och know-how.

Tarantech Net IT samlar aktuell information och status om alla projekt och enskilda uppdrag i en och samma portal.

Moment som leveransplanering, avisering, bokning, resursplanering utförs i ett och samma system, Tarantech Net IT.

Utföraren
Funktioner/innehåll:
Tarantech Net – Actionteam modul
Med instruktioner i handdatorn (Action Guide) som vägledare kan utföraren genomföra leverans och/eller tjänster som t.ex. kvalitets- och funktionssäkrar kundens PC, skrivare, server m.m. System Tarantech Net IT hjälper till så att tjänsterna blir korrekt utförda.


Mervärde


Tarantechs koncept ger dig som tjänsteutförare tillgång till kvalitets- och funktionssäkrade tjänster.

Förbättrar din konkurrenssituation på marknaden.

Din personal får nya karriärmöjligheter i yrkesrollen.

Tillgång till koncept, varumärke, know-how, och goodwill.

Förbättrad ROI.