METODIK

 

SAMORDNAR

 

DEMOTa kontroll över din tillgångshantering!


Tarantech Net IT - En ny dimension av information!

Tarantech Net IT ger dig helhetskontroll i realtid på dina IT-inköp från beställning, leverans, och installation av IT-utrustning till utrangering eller återanvändning. Detta är möjligt tack vare att Tarantech Net IT länkar samman all information i en kedja som är gemensam för alla parter; slutkund, leverantör och utförare.


Välkommen att titta på var slutkundsdel (Asset Logistic Viewer) och se styrkan i att få full kontroll på på hela sin tillgångshantering.

OBS! Innehållet i våran demomiljö är begränsat och man får endast tillgång till ett fåtal funktioner. Kontakta gärna Tarantech för en mer utförlig demonstration av systemet.


Testa Tarantech Net IT

Har du redan fått inloggningsuppgifter till demomiljön? Logga In

Tarantech AB


Levererat och installerat ca 70 000 (300 000 kolli) Hem PC, PC och skrivare åt Atea, TechData och Scribona med stöd av Tarantech Net IT.

Startat en E-handelslösning som referens för en fullt integrerad lösning mellan Tarantech Net IT och logistikpartnernas affärssystem.