+SLUTKUND

 

+LEVERANTÖR

 

+UTFÖRARE+Tre = Slutkund + Leverantör + Utförare


Tarantech Net IT är ett system bestående av tre moduler (Slutkundsmodul, Leverantörsmodul och Utförarmodul) där information från olika order, leverans och installationsprocesser samlas via integrationsuppsättningar med de olika aktörernas affärssystem. Systemet tillhandahåller en samlad informationsbild via användargränssnitt för alla som använder systemet.

Alla inblandade parter har via Tarantech Net IT åtkomst till samma informationskälla i realtid. Fördelarna är flera. Automatisering höjer servicegraden, kontroll ger lägre hanteringskostnad, processtyrning ger lägre tjänstekostnad och förbättrar ROI.

+3 roller