METODIK

 

SAMORDNAR

 

DEMOTarantech Net IT.
Asset Lifecycle Integration.


Du får helhetskontroll på dina IT-inköp från beställning, leverans, och installation av IT-utrustning till utrangering eller återanvändning. Detta är möjligt tack vare att Tarantech Net IT länkar samman all information i en kedja som är gemensam för alla parter; inköpare, leverantör och utförare.


Tarantech Net IT reducerar den manuella hanteringen av informationen och erbjuder i stället en standardiserad och effektiviserad lösning som säkerställer kvalitet med 100 procentig förutsägbarhet. Det innebär att du kan spara både tid och pengar.

Vinsten i tid och pengar växer i takt med organisationens storlek och ju större organisationen är desto större blir värdet av vinsten. Idag är situationen ofta den motsatta. Organisationer och företag lider av bristfällig, felaktig eller ingen information alls.

Tarantech Net IT är lösningen som erbjuder ett samlat grepp på det totala informationsflödet och säkerställer kostnadseffektiv hantering över hela livscykeln. Orderinfriande som är förutsägbar till 100 procent tack vare metodiken som är grunden för Tarantech Net IT. Tarantech Net IT är en flexibel molntjänst som lever och utvecklas i samklang med din organisation, dina krav och behov.
Tarantech Net Tarantech Net IT integrerar de system som behövs för att skapa kontroll på tillgångshanteringen - ekonomisystem, meddelandesystem, användarkataloger, inventariesystem osv. Även integration med leverantörer av produkter, tjänster, transporter och installationer.


Mervärde


Effektivisering i form av mindre manuellt arbete och mindre pappersförflyttning.

Minskade kreditkostnader genom att visualisera faktiska leveranstider.

Väsentligt ökad leveransprecision – avtalsuppfyllelse, SLA.

Momentan leveransstatistik.

Ökad spårbarhet och ansvarskontroll.

Möjlighet till mätbarhet i realtid av arbetsmoment kopplade till försörjningsflödet.

Automatisering av händelser höjer servicegraden.

Kontroll och planering ger lägre hanteringskostnad. Processtyrning hela vägen ger lägre tjänstekostnad.

Lösningen ger alla roller förbättrad ROI.