PARTNERSTarantech certifiering

Fler och fler efterfrågar en metodisk och systematisk lösning som tar ett helhetsgrepp på allt från inköp och installation av IT till återanvändning.


Det märker vi på Tarantech på flera sätt. Dels i form av att våra kunder blir fler och fler. Dels i form av att att fler och fler kunder ställer krav på att utföraren ska leverera sina tjänster enligt en metodik som säkerställer kvalitet med 100 procentig förutsägbarhet.

Det kostar alltid extra att göra fel. Med Tarantech Net IT kan alla parter göra rätt från början i alla led. Felfritt hela vägen. Vi kallar det Quality Order Fullfilment. Ett annat begrepp är nöjdkund-garanti. Allt detta är vad Empowered by Tarantech sammanfattar i en mening.

Vill även ni kunna säkerställa kvaliteten genom ett metodiskt och systematiskt arbetssätt, är ni också intresserade av att bli Certfierad Tarantech Partner?

Kontakta Tarantech AB på 08-564 200 70


Mervärde


Alla användare som använder Tarantech Net IT certifieras via Tarantech Academy (utbildningsprogram med olika certifieringsnivåer).

Vid speciella kundprojekt utförs certifieringen på plats hos kund innan projektstart. Resultatet är högre kvalité.