+SLUTKUND

 

+LEVERANTÖR

 

+UTFÖRARE+Slutkund

Hur får du kontroll på dina tillgångar idag, från att ni tar beslut om köp tills avyttring?


Att som kund försöka få kontroll på sin Asset Lifecycle Management process (ALM) innebär ofta kontakter med olika funktioner i olika organisationer.

Du som slutkund får många kontaktvägar som t ex leverantör, transportör och utförare vilket ger en komplex informationsstruktur. Förutom det stora antalet kontaktvägar, finns även risk för missförstånd och samordningsproblem. Om någon del av leveransen och/eller tjänsten fördröjs eller går fel, är det inte ovanligt att ärendet skickas fram och tillbaka mellan parterna för att finna orsak och lösning. Känns situationen igen?

En av orsakerna är att inblandade parter (du som slutkund, leverantör, transportör och utförare) inte har tillgång till samma information. Din ursprungliga order finns i olika system, beroende på i vilken fas leveransen och/eller tjänsten befinner sig. I ett försök att överbrygga informationsproblemet flyttar man ofta statusinformation manuellt mellan olika system, vilket ökar risken för fel och misstag.

Lösning.
Tarantech Net IT.

Leverantör, transportör och utförare. Gemensamt för alla är att processen är certifierad. På ditt företag/organisation kan t ex IT-ansvarig eller projektledare följa processen från start till mål och hämta aktuell status och rapporter direkt från Tarantech Net IT.
Tarantech slutrapport
Funktioner/innehåll:
Tarantech Net – Asset Logistic Viewer
Möjlighet till rapporter, statistik och sammanställningar som genereras i realtid, vilket ger möjlighet att skapa ögonblicks- bild på pågående aktiviteter och avslutade aktiviteter m.m.


Mervärde


Effektivisering i form av mindre manuellt arbete och mindre pappersförflyttning.

Minskade kreditkostnader genom att visualisera faktiska leveranstider.

Väsentligt ökad leveransprecision – avtalsuppfyllelse, SLA.

Momentan leveransstatistik.

Ökad spårbarhet och ansvarskontroll.

Möjlighet till mätbarhet i realtid av arbetsmoment kopplade till försörjningsflödet.

Automatisering av händelser höjer servicegraden.

Kontroll och planering ger lägre hanteringskostnad. Processtyrning hela vägen ger lägre tjänstekostnad.

Förbättrad ROI.