METODIK

 

SAMORDNAR

 

DEMOTarantech Net IT samordnar

Tarantech Net IT samordnar och styr de inblandade parternas aktiviteter genom en certifierad process, ger kontroll och uppföljning genom en gemensam portal. Tarantech Net IT styr även utförandet av tjänster ute på fältet via instruktioner i handdator.


Tarantech koordinerar alla inblandade parter
Gemensam källinformation

När en order registrerats ses alla förändringar och uppdateringar i Tarantech Net IT - från att en order registrerats tills den avslutats. Alla har tillgång till samma information (kund, utförare och leverantör).

Rapport
När en order processas ger Tarantech Net IT åtkomst till aktuell status om de olika faserna i processen. Då ordern är slutförd skapas automatiskt en slutrapport med kundens digitala signatur. Tarantech Net IT kan dessutom producera statistik och rapporter.


Samordnar alla parter


I systemet finns bland annat stöd för: order, planering, leverans, tjänst, uppföljning, rapportering och fakturering.