PROJEKT

 

MARKNADSMATERIAL

 

NYHETERProjekt


Återförsäljare Gisys

SLSO; SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, har som många andra kunder som köper stora mängder utrustning, i detta fall IT-utrustning upplevt problem med att få/ha kontroll på varuförsörjningsflödet. I början av 2009 startade Gisys en diskussion med SLSO hur Tarantech Net IT skulle kunna skapa en ny dimension av information i beställnings- och tjänsteprocessen. Den utökade informationen skulle ge SLSO en unik kontroll och insyn , från inköp till färdig funktionsleverans och återtag av utrustning för avyttring.

Hämta sammanfattning: Referensdokument Stockholms läns sjukvårdsområde

Vill du veta mer?


Kontakta oss för mer information.

Tarantech AB
Vretenvägen 10
171 54 Solna

Telefon vxl:
+46 (0) 8 564 200 70

E-mail: