METODIK

 

SAMORDNAR

 

TESTAMetodik - Så här fungerar det.1. Inköp - Registrering av order.


2. Checklista - I samband med inköp skapas en checklista med kontrollpunkter. Detta för säkerställa att allt är rätt inför start av uppdrag.


3. Handslag - Order och eventuella förberedelser inför tjänsten är nu överenskomna.6. Utförande av uppdrag - Tjänsten genomförs enligt instruktioner (Action Guide) som presenteras i handdatorn.


5. Start av uppdrag - En Tarantech certifierad utförare kontrollerar bland annat via sin handdator (Action Guide) kontrollpunkter enligt checklista.


4. Transport - Godset är nu på väg och du blir nu kontaktad för lämplig tidpunkt då vi kan utföra tjänsten. Uppdraget fördelas på en utförare och är klart för nedladdning i handdatorn/smartphonen.9. Slutrapport - Status för genomförd tjänst skickas mobilt till Tarantech Net IT där en slutrapport skapas och omgående finns tillgänglig.


8. Signering - När tjänsten är genomförd, signerar/godkänns den direkt via utförarens handdator/smartphone.


7. Kvalitetskontroll & korrigerande åtgärder - Tjänsten funktions- och kvalitetssäkras genom kontroll att produkten fungerar som den ska (avvikelser registreras och åtgärdas).11. Avyttring och återvinning - Återköp och/eller miljöskrotning.


10. Servicehantering - Garanti- och reparationshantering.