+SLUTKUND

 

+LEVERANTÖR

 

+UTFÖRARE+Leverantör


Tarantech Net IT erbjuder dig som leverantör ökad lönsamhet genom kostnadsbesparingar. Dina omkostnader minskar genom effektiv rationalisering av produktionsprocessen och den ökade leveranskvalitén ger möjlighet till ökad kundnöjdhet och högre försäljningsvolymer.

Tarantech leveransöversikt

Funktioner/innehåll:
Tarantech Net IT – Supplier
Uppläggning av nya tjänster, användare och instruktioner för genomförande av tjänst. Möjlighet till: statistik, uppföljning och planering m.m.

Distribuerad programmodul (Action guide) som innehåller information och instruktioner som styr genomförandet av tjänsterna. Action guide laddas ned i utförarens handdator.


Mervärde


Konceptet erbjuder dig som leverantör ökad lönsamhet och kvalitet.

Ger marknadsfördelar.

Minskar administrativa kostnader.

Högre försäljningsvolymer.

Eliminerar ineffektivitet i nuvarande processer.

Vinster för alla inblandade parter.