Tarantech Academy

Tarantechs certifieringsprogram Tarantech Academy säkerställer att personal hos leverantörer och utförare har den rätta kunskapen och kompetensen för att optimera nyttan med Tarantech Net IT.


Samtliga utbildningar är lärarledda och består av en presentationsdel, teoretisk genomgång samt praktiska övningar. För certifiering till Tarantech Enterprise genomförs även ett avslutande certifieringsprov. Tarantech Academy certifierar deltagarna i olika roller:

Roller för utförare

Tarantech Field Operator (utförare av tjänst)
Tarantech Local Planner (planering, fördelning, avisering)
Tarantech Enterprise (mentor/expert)

Roller för leverantörer

Tarantech Coordinator (projektförfrågan/admin.)
Tarantech Logistics (leveransplanering)
Tarantech Sales (projektbevakning/uppföljning)

För vissa roller genomförs utbildningen i olika steg (nivåer) t ex beroende på komplexiteten på de arbetsuppgifter som ingår i rollen.

Tarantech Action Team

Efter genomförd utbildning är deltagaren en certifierad medlem i Tarantech Action Team och har bland annat åtkomst till Tarantech Net IT.

Certifikat
Certifikatet är det slutgiltiga beviset för att kursdeltagaren genomfört och blivit en godkänd medlem i Tarantech Action Team.

Tarantech certifiering


Kvalitetssäkring


Efter genomförd utbildning är deltagaren en certifierad medlem i Tarantech Action Team.