En ny dimension av information


Tarantech Net IT - Asset Lifecycle Integration ger dig helhetskontroll i realtid på dina IT-inköp från beställning, leverans, och installation av IT-utrustning till utrangering eller återanvändning. Detta är möjligt tack vare att Tarantech Net IT länkar samman all information i en kedja som är gemensam för alla parter; slutkund, leverantör och utförare.
En harmonisk lösning som säkerställer kvaliteten i alla led.

Se hur Stockholms läns sjukvårdsområde hanterar sina IT-tillgångar
NYHETER


TARANTECH - EN NY STANDARD


PROJEKT


SLSO tar Tarantech Net IT i skarp drift (2009)

SLSO har tillsammans med Atea genomfört en lyckad pilot med styr- och logistiksystemet Tarantech Net IT. Tarantech Net bidrar med unik leverans- och installationsinformation och kvalitetssäkrar denna i en process. SLSO får kontroll över hela processen från att de beställer utrustning och tjänster till att det levereras och installeras (funktionssäkras).

Atea exklusiv återförsäljare av Tarantech Net IT (2011)

Avtalet innebär att Atea exklusivt är återförsäljare av systemet Tarantech Net IT. Efter pilotarbete med bl.a. SLSO Stockholms Läns sjukvårdsområde, Södertälje Kommun och Nynäshamns Kommun väljer nu Atea att lansera systemet.

P.EX. bud är Tarantech Net utförare åt Atea (2011)

P.EX. bud är Tarantech Net utförare åt Atea mot kunden SLSO, Stockholms Läns sjukvårdsområde.


”Möjligheten att definiera standardiserade installations- och leveranstjänster bör prövas. Bl.a. har företaget Tarantech AB utvecklat system för effektivisering och kvalitetssäkring av leveranser och installationer av IT-utrustning.”

– Kammarkollegiet


SLSO
ATEA